כיורים להתקנה תחתונה

חרמון
כיור זכוכית מתאים גם להתקנה תחתונה 31*13
כנען
כיור זכוכית מתאים גם להתקנה תחתונה 35*14
מוריה
כיור זכוכית מתאים גם להתקנה תחתונה 42*15
ורד
כיור זכוכית מתאים גם להתקנה תחתונה 40*11
Show More
רמון
כיור זכוכית מתאים גם להתקנה תחתונה 45*30*13
תבור
כיור זכוכית מתאים גם להתקנה תחתונה 48*38*15
Show More
מירון
כיור זכוכית מתאים גם להתקנה תחתונה 24*42*14
עצמון
כיור זכוכית מתאים גם להתקנה תחתונה 42*42*14
Show More
ארבל
כיור זכוכית מתאים גם להתקנה תחתונה 47*34*13
בנטל
כיור זכוכית מתאים גם להתקנה תחתונה 50*38*14
כרמל
כיור זכוכית מתאים גם להתקנה תחתונה 12*36*57
Show More

גולד גלאס  ן  יאיר 0522435619  ן עידית 0523559067  ן  אימייל: gold@goldglass.co.il