top of page
משטח זכוכית צורני מסותת לקיר ישר

דוכיפת

משטח זכוכית צורני מסותת

לכיור מונח לקיר ישר


מק״ט: 209800

 • עיצוב המשטח מותנה במדידה,התאמה למקום,
  נקודת מים ונקודת ניקוז.

 • במהלך המדידה נבנת שבלונה המהווה את הבסיס
  ליצור המשטח

 • המשטח מותאם לסוג הכיור הנבחר (עד 0.4 מ"ר)

 • המשטח מקובע לקיר בעזרת שני תפסים.

 • משטח זה מצריך לפחות תומך אחד מזכוכית
  מק"ט 305000

 • ניתן לבחור את סוג הזכוכית:
  זכוכית רגילה או extra clear בעובי 15 מ"מ

bottom of page