top of page
פסים ואריחים מזכוכית במידות שונות

פסים ואריחים מזכוכית

  • ניתן לייצר לפי מידה, עד לאורך של 60 ס"מ

  • רוחב הפס בין 1.5-30 ס"מ

  • עובי הפס בין 5 מ"מ ל-6 מ"מ

  • ניתן לקבל את כל הצבעים המופיעים בקטלוג לוחיות הצבעים

bottom of page